ÁSZF

Katica Tanya Élményközpont Általános Szerződési Feltételek

 

1 A Szolgáltató adatai

  1. Szolgáltató megnevezése: BPR Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
  2. Szolgáltató rövidített neve: BPR Consult Kft.
  3. Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg.14-09-302574
  4. Szolgáltató székhelye: 7477 Patca, Fő u. 28.
  5. Telefon: +36 (30) 411 6002 
  6. Szolgáltató e-elérhetősége: info@katicatanya.hu  
  7. Szolgáltató képviselője: Handó János ügyvezető igazgató

 

2 Általános rendelkezések

1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által működtetett Katica Tanya Élményközpont (7477 Patca, külterület) és a hozzá tartozó szálláshelyek (továbbiakban: Élményközpont) szolgáltatásainak igénybevételét.

2. Ezen ÁSZF nem zárja ki külön, speciális megállapodások kötését rendezvényszervezőkkel, utazásszervezőkkel az adott üzletnek megfelelő feltételekkel. Amennyiben ilyen szerződés létrejön és az abban alkalmazott terminusok mások, mint a jelen ÁSZF-ben, akkor a létrejövő szerződés tartalma az irányadó.

 

3 Definíciók

1. Szolgáltató: az 1. fejezetben megjelölt Társaság.

2. Vendég: Az a személy, aki az Élményközpont szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi, kiskorú vendég esetén, a kiskorú személyt kísérő felnőtt vagy törvényes képviselő, illetve, ha szervezett csoporttal érkezik, a csoport vezetője, valamint az, aki az Élményközpont bármely szolgáltatását megrendeli.

3. Szolgáltatás: a Szolgáltató által üzemeltetett Élményközpont Magyarország egyik legnagyobb szabadidőközpontja, ahol 

  • több, mint 100 attrakció található, melyeket a Vendégek az előírások szerint használhatnak,
  • többféle szálláshely is igénybe vehető az adott szálláshely házirendje szerint, 
  • éttermi szolgáltatások is igénybe vehetők.

4. Foglalás: Vendég az Élményközpont egyes szolgáltatásait (szállás, születésnapi csomag, csapatépítő és egyéb családi vagy vállalati rendezvények) előzetes időpontfoglalás alapján veheti igénybe.

 

4 Szerződő felek

1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek vagy Szerződő felek).

2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

5 A szerződés hatálya, létrejötte

1. Felek között a Szerződés:
a. online vásárlás esetén a Foglalás véglegesítését követően elektromos levélben küldött visszaigazolás közlésével,
b. online foglalást követően utalással (banki, SZÉP kártya) történő Foglalás lekötés esetén a Foglalás véglegesítését követően elektromos levélben küldött visszaigazolás közlésével,
c. offline foglalás esetén az árajánlatban megadott, a tartózkodás lekötéséhez szükséges szolgáltatási előleg befizetésével,
d. egyéb esetben a belépőjegy megvásárlásával és/vagy a szállásdíj és egyéb díjak elszámolását követően, illetve a szolgáltatás igénybevételének kezdetekor jön létre és a Szolgáltatás igénybevételétől kezdődően az Élményközpontból való távozásig tart.

2. A Szolgáltatások teljesítésének helye: a Katica Tanya Élményközpont és a Szolgáltató által biztosított egyéb szálláshelyek.

 

6 Foglalás

1. A Szolgáltató által a Vendég részére szóban vagy telefonon adott információ, árajánlat, adat nem minősül Foglalásnak.

2. A Szolgáltató kizárólag a Vendég írásbeli ajánlatkérésére ad ajánlatot. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül vagy az ajánlatban feltüntetett érvényességi időig nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3. A Szerződés kizárólag vagy
a. a Vendég írásban az info@katicatanya.hu e-mail címre elküldött foglalásra vagy
b. a Szolgáltató honlapján www.katicatanya.hu kezdeményezett online foglalásra vagy vásárlásra a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolása esetén és az abban közölt feltételekkel jön létre, így a visszaigazolt, szolgáltatási előleggel biztosított foglalás írásban megkötött szerződésnek (továbbiakban: Szerződés) minősül. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által jóváhagyott írásbeli megállapodás szükséges (email, aláírt nyomtatott dokumentum). A
szóban elhangzott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szálláshelyet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 

7 Árak

7.1 Általános rendelkezések

1. A Szolgáltató által alkalmazott mindenkori lista árak az Élményközpont honlapján találhatók: www.katicatanya.hu/arak.html  

2. A Vendég az Élményközpont által közvetlenül nyújtott bármelyik szolgáltatás áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt az Élményközpont recepcióján.

3. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég bármilyen szolgáltatást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy a visszaigazolt árat a Szolgáltató csak a Vendég írásbeli beleegyezésével változtathatja meg.

4. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFÁ-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót (IFA), ami a listaárakon felül fizetendő, abban az esetben, ha az nem került előzetesen pénzügyi rendezésre. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatt keletkező többlet terheket előzetes értesítés mellett átháríthatja a Vendégre.

5. Az esetleges kedvezmények és speciális árazású ajánlatok az Élményközpont honlapján kerülnek meghirdetésre.

6. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

7.2 Szállás árak

1. Szállás igénybevétele esetén a 0-2 éves korú gyermek után nem kell külön szállásdíjat fizetni, ha a gyermek gyerekágyban alszik

2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szállástípusok esetében van lehetőség.

3. Pótágy és gyermekágy igényt a Szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben, írásban egyeztetni szükséges.

 

8 A szolgáltatás igénybevétele

8.1 Általános szabályok

1. Az Élményközpont területére csak érvényes belépőjegy birtokában lehet belépni. A belépőjegy adott napon belépéstől kezdődően a zárásig történő ott tartózkodásra jogosít.

2. A belépőjegyek típusai, ára és egyéb díjak a www.katicatanya.hu/arak.html oldalon találhatóak meg, illetve az Élményközpont bejáratánál olvashatók. Szolgáltató a jegyárak vonatkozásában fenntartja a mindenkori ár változtatás jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

3. A belépőjegyet a Vendég az Élményközpontban, a helyszínen a jegytípus kiválasztását követően a pénztárnál készpénzes, bankkártyás vagy SZÉP kártyás fizetés útján vásárolhatja meg.

4. A megvásárolt jegyet nem lehet visszaváltani vagy módosítani. (A megvásárolt jegy visszaváltására vagy módosítására vonatkozó igényt Szolgáltató elutasíthatja.)

5. Amennyiben a Vendég kedvezményt kíván igénybe venni, köteles a kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást az Élményközpont jegyértékesítő munkatársa részére felmutatni.

6. Egyedi kérés, nagyobb csoportok, céges rendezvény, nyereményjáték stb. esetén a Szolgáltató jogosult az Élményközpont használatának árait eltérően vagy egyedileg meghatározni.

8.2 Pöttyös Katica Klub Tagsági Kártya

1. A Vendég jogosult Pöttyös Katica Klub Tagsági kártyát (tagsági kártya) vásárolni, illetve azt egyéb módon igényelni, amellyel több kedvezményt is igénybe vehet. A tagsági kártya érvényessége és a kártyával igénybe vehető kedvezmények részletesen a Szolgáltató honlapján tekinthetők meg: www.katicatanya.hu/husegprogram/  

2. A tagsági kártya megváltásával egyidejűleg a Vendég elfogadja az Élményközpont Házirendjét, amely a www.katicatanya.hu/letoltheto-dokumentumok/ oldalon érhető el.

3. A tagsági kártya névre szól (családi használat esetén minden, a tagsági kártyát használó családtag nevének regisztrációja és megjelenítése szükséges) és át nem ruházható. A fenti szabály be nem tartása esetén Szolgáltató a tagsági kártya érvényességét korlátozhatja, azt visszavonhatja.

8.3 Házirend

1. Az Élményközpont és az ahhoz tartozó szálláshelyek használatára vonatkozó házirendet a www.katicatanya.hu/letoltheto-dokumentumok/ oldal tartalmazza.

2. Háziállat pórázon, állathordozóban, ha szükséges szájkosárral hozható be az Élményközpontba.

3. A beléptetésnél Élményközpont munkatársa jogosult ellenőrizni az alábbiakat:
a. a Vendég érvényes belépőjeggyel rendelkezik-e
b. a Vendég elfogadta-e a Szolgáltató ÁSZF-t, Házirendjét,
c. a Vendég kiegyensúlyozott fizikai és mentális állapotban van-e

4. Az Élményközpont kizárólag a fenti feltételek teljesülése esetén használható, ezek bármelyikének hiányában Szolgáltató a beléptetést megtagadhatja.

5. A Vendég az Élményközpont használata során köteles a Házirend szabályait, valamint az adott játékokon feltüntetett előírásokat betartani. A Házirend www.katicatanya.hu/letolthetodokumentumok/ oldalon érhető el.

6. Vendég sem más Vendéget, sem a Szolgáltató munkatársát, képviselőjét nem zaklathatja, rágalmazó, becsületsértő megjegyzéseket nem tehet vagy más módon harmadik személy személyiségi és egyéb jogát vagy jogos érdekét nem sértheti. 

7. A Házirend megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a játékot leállítani és/vagy a szabályszegő Vendéget az Élményközpont területéről és a további játék, attrakció, vagy terület használattól díjvisszatérítés nélkül kizárni.

8. Az Élményközpont, az ahhoz tartozó parkolók és szálláshelyek területén szigorúan tilos szemetelni, azaz a keletkező hulladékot nem egy arra kijelölt gyűjtőedénybe helyezni.

9. Az Élményközpontban látogatható állatokat szigorúan tilos emberi eledellel etetni. Az állatok vagy füvet, vagy az Élményközpont által forgalmazott Simi Hami-t kaphatnak.

10. Az Élményközpont területére – a szálláshelyek kivételével, valamint a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés nélkül – tilos mindennemű élelmiszer és ital behozatala, illetve helyszíni fogyasztása.

11. Amennyiben a Vendég születésnapot, egyéb családi rendezvényt kíván lebonyolítani az Élményközpontban, azt csak a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetést követően, a Szolgáltató által adott ajánlat elfogadása esetén teheti meg. Ha a Vendég az előzetes egyeztetést elmulasztja anélkül kezdeményez ilyen programot, és/vagy élelmiszert hoz az Élményközpont területére, a Szolgáltató jogosult az egyedi program listában meghatározott árának kétszeresét felszámolni, amit a Vendég köteles azonnal vagy készpénzben vagy bankkártyával/SZÉP kártyával rendezni. 

8.4 Szállások igénybevételének feltételei

1. A Szolgáltató által üzemeltett szálláshelyek házirendjeit a www.katicatanya.hu/letolthetodokumentumok/ oldal tartalmazza.

2. A Vendég a számára visszaigazolt szálláshelyet a megállapodásban rögzített érkezési napon 14:30 órától foglalhatja el. Ettől a Szolgáltatóval történt előzetes írásbeli megegyezés alapján a Felek eltérhetnek.

3. Abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodásban rögzített érkezési napon 18:30 óráig, Szolgáltatónak joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől, kivéve, ha a későbbi érkezési időpontról Vendég és Szolgáltató előzetesen egyeztetett. Ebben az esetben a szolgáltatások igénybevételéért előzetesen fizetett összeg bánatpénzként a Szolgáltatónál marad. Amennyiben Szolgáltató a lefoglalt, de igénybe nem vett szálláshelyet újra értékesíteni tudja, akkor a beérkezett előzetes összeget visszafizetheti az összeg utalását kezdeményező személynek.

4. A Vendégnek a szálláshelyet a távozás napján délelőtt 10:30 óráig el kell hagynia.

5. A vendég tartózkodásának meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

6. Amennyiben a Vendég az igénybe vett szálláshelyét a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:30 óráig nem hagyja el és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szállásárat egy további napra is kiszámlázni és joga van a szálláshely további használatát fizikailag is korlátozni.

7. A vakvezető kutyákat a Vendégek díjmentesen hozhatják a szálláshelyekre.

8. A szálláshelyeken háziállat a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével tartózkodhat, a szálláshelyek házirendjében részletezett feltételekkel. Amennyiben a Szolgáltató hozzájárul a háziállat szálláshelyre történő beviteléhez, az állat semmilyen körülmények között nem hagyható felügyelet nélkül a szálláshelyen.

9. A Vendég teljeskörű felelősséggel tartozik az általa szálláshelyre behozott háziállat által okozott károkért.

10. A szálláshelyek mindegyikén található egy eszközleltár. Amennyiben a Vendég távozásakor bármelyik eszköz hiányzik, a Vendég köteles megtéríteni az eszköz pótlásának költségeit.

11. A közösségi szálláshelyek (Turistaház, Katica Porta, Faházak) esetében a Szolgáltató jogosult takarítási- és vagyonvédelmi kaució megfizetéséhez kötni a szálláshely igénybevételét, amelyet hiánytalanul visszaad a Vendégnek annak távozásakor, amennyiben az adott szálláshelyet a szálláshely házirendjében foglaltaknak megfelelő módon adja vissza Vendég a Szolgáltatónak. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a Szolgáltató jogosult a kaució visszatartására és a visszatartott kaució értékét kiszámlázhatja Vendégnek.

8.5 A Katica Kártya használatára vonatkozó feltételek

1. A Szolgáltató kibocsáthat úgynevezett Katica Kártyát, amely többcélú utalványként használható kizárólag az Élményközpont területén a Szolgáltató által forgalmazott termékek és szolgáltatások pénzügyi rendezésére.

2. A Katica Kártya ezáltal egy készpénz helyettesítő eszköz, amelyet a Vendég vagy a Vendég érdekében egy harmadik személy vásárol meg és arra előre meghatározott pénzösszeget helyez el. A Katica Kártya megvásárlásának, illetve kiváltásának lehetséges módja a www.katicatanya.hu/husegprogram/katica-kartya.html oldalon található részletesen.

3. A Katica Kártyára feltöltött összeget az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) 259 § 24/A rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató többcélú utalványként kezeli és az összeg pénzügyi rendezését követően arról „Utalvány” megnevezésű dokumentumot állít ki, amit eljuttat annak megfizetőjéhez.

8.6 Fizetés módjai

1. A Szolgáltató a Vendég részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevétel megkezdésekor tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

2. A Vendég a szolgáltatás ellenértékét helyszínen készpénzzel, bankkártyával, SZÉP kártyával, a költségek rendezéséhez elegendő összegű feltöltést tartalmazó Katica Kártyával, illetve előzetes egyeztetés alapján, ha a Szolgáltató azt írásban engedélyezte, akkor banki átutalással köteles kiegyenlíteni.

3. Átutalással történő fizetés esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodásban másként nem rendelkeznek a felek – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szolgáltató bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Szolgáltató bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan
nyilatkozattal igazolja.

4. A Szolgáltató bizonyos szolgáltatások biztosítása és lekötése érdekében szolgáltatás lekötési előleget kérhet a Vendégtől. Ezen összeget az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) 259 § 24/A rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató többcélú utalványként kezeli és az összeg pénzügyi rendezését követően arról „Utalvány” megnevezésű dokumentumot állít ki, amit eljuttat annak megfizetőjéhez. Az Utalvány ellenértéke a szolgáltatás igénybevételekor levonásra kerül az igénybe vett szolgáltatások teljes költségéből.

5. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását előre megfizetett összeghez köti, a fizetendő összeg az írásbeli visszaigazolásban közölt összeg. Online foglalás esetében ez az összeg a foglalás véglegesítésekor jelenik meg a honlapon. Az előleg fizetés történhet készpénzzel, banki átutalással, OTP SZÉP kártyával, illetve online bankkártyás fizetéssel. Készpénzes, SZÉP kártyával, (OTP/MKB/K&H) és bankkártyával történő előlegfizetésre az Élményközpont recepcióján is lehetőség van.


9 A felek felelőssége

9.1 Általános rendelkezések

1. A Vendég a jegyvásárlással egyidejűleg elfogadja az Élményközpont Házirendjét és jelen Általános Szerződési Feltételeket is, valamint tudomásul veszi, hogy az Élményközpontban lévő játékeszközöket saját felelősségére használja. A Vendég felel továbbá a vele érkező kiskorú gyermek(ek)ért valamint azért, hogy ők is a Házirendben foglaltak szerint használják az eszközöket, illetve a rájuk vonatkozó ÁSZF rendelkezésekről is tájékoztatja őket.

2. Vendég a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére használhatja. Vendég felel azért, hogy a vele érkező kiskorú gyermek a játékeszközöket a Házirendben foglalt szabályok szigorú betartása mellett és saját életkori sajátosságaira figyelemmel használja.

3. Szolgáltató nem vállal felelősséget más Vendég magatartásáért.

4. Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás biztonságos és előírásoknak megfelelő működtetése érdekében, de nem felel azon veszteségekért vagy kárért, amelyet a Vendég azért szenved el, mert nem az előírásoknak megfelelően, vagy nem ésszerűen használta az adott attrakciót vagy annak elemeit.

5.Amennyiben egy, vagy több játék meghibásodás vagy karbantartás miatt nem használható, Szolgáltató köteles a hibát a lehető legrövidebb idő alatt elhárítani, azonban a Vendég ezért nem jogosult jegyár visszatérítésre.

6. Felek kifejezetten kizárják a Szolgáltató felelősségét a Ptk. 6:143. § (2) bekezdése szerinti károkért (a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny) tekintet nélkül arra, hogy e károkat a Szolgáltató szerződésszegéssel, vagy szerződésen kívül okozhatja. Jelen felelősségkorlátozás nem érinti a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget (Ptk. 6:152. §), valamint a
szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget (Ptk. 6:526. §).

7. Szolgáltató jogosult az Élményközpont egészének vagy egy részének működését szüneteltetni, ha a Vendégek biztonsága azt megköveteli.

8. Szolgáltató jogosult a Vendég foglalását indokolt esetben visszautasítani (nem elfogadni), ilyen esetek lehetnek
a. a Vendég valótlan, vagy hiányos adatokat ad meg,
b. a szolgáltatás igénybevétele során vagy a belépőjeggyel, illetve Katica Kártyával történő bármilyen visszaélés esetén,
c. akkor, ha a Vendég viselkedése nem egyeztethető össze a mindennapi normákkal, illetve
d. ha az Élményközpont személyzete úgy ítéli meg, hogy a Vendég önmagára vagy más Vendégre veszélyes, illetve a normákkal és közösségi helyek használatával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít.

9. Amennyiben feltételezhető, hogy Vendég az Élményközpont berendezéseit nem szerződésés/vagy rendeltetésszerűen használja, Szolgáltató jogosult az Élményközpont bármilyen további használatát azonnali hatállyal megtiltani és a Vendéget kitiltani. Indokolt esetben vagy Vendég erre irányuló kifejezett kérésére Szolgáltató ilyen eseményről jegyzőkönyvet vesz fel.

10. A Vendég teljes kártérítési kötelezettséggel felel az Élményközpont játékainak és berendezéseinek szabályos és rendeltetésszerű használatáért. Szolgáltató kizár minden, az Élményközpont szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget. Bármilyen rongálás esetén a Vendég kötelessége az okozott kárt (anyagi kár és késedelemből eredő veszteség) a károsult részére megtéríteni.

11. Vendég köteles teljes mértékben helytállni minden a Vendég, valamint a kíséretében érkező kiskorú gyermek felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben az Élményközpont használata során a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért. E kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely olyan követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered.

12. Felelősségbiztosítás-technikai okokból az esetleges kárigényt egyrészt azonnal a helyszínen be kell jelenteni, a személyzettel közösen történő jegyzőkönyv rögzítése mellett; másrészt a kárigényt annak felmerülésétől számított 3 naptári napon belül írásban nevesíteni és számszerűsíteni kell.

9.2 Lemondási és módosítási feltételek

1. Lemondás esetén a Szolgáltató jogosult a részére elutalt, a szolgáltatás biztosításához igényelt és megfizetett előleget bánatpénzként megtartani. Amennyiben a lemondott szálláshelyeket a Szolgáltató más Vendég részére tudja értékesíteni, az a banki utalás költségével csökkentett előleg összegét visszautalja a foglalást lemondó Vendég részére.

2. Már leelőlegezett foglalás módosítási igénye esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az eredeti foglalásra beérkezett előleget bánatpénzként megtartsa, vagy visszafizesse attól függően, hogy a foglalás módosításából következően kárt, hátrányt szenved-e el.

3. Amennyiben 200,000 Ft-ot meg nem haladó értékű étkezési foglalást kíván a Vendég módosítani, legkésőbb érkezés előtt 24 órával díjmentesen megteheti. Ezt követően a lemondás bejelentésétől számított 24 órán belül esedékes étkezések teljes összegét meg kell a Vendégnek fizetnie a Szolgáltató részére.

4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket az Élményközpont működésére, használatára, nyitvatartására és a belépés feltételeire és díjaira kiterjedően a jövőre nézve egyoldalúan bármikor módosíthassa. Ilyen módosítás a már megvásárolt belépőjegyekre és az árváltozást megelőzően szolgáltatási előleggel biztosított szolgáltatásokra nem terjed ki. Szolgáltató az ÁSZF és a szolgáltatások, belépőjegyek árának változását a weboldalán teszi közzé.

5. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szálláshelyet, eszközt vagy játékot, attrakciót,
b. a Vendég a Házirendben foglaltakban lefektetett szabályokat nem, vagy csak részben tartja be,
c. az Élményközpont rendjével és az elvárható magatartással ellentétesen, az alkalmazottakkal kifogásolhatóan, durván viselkedik,
d. a Vendég alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll,
e. a Vendég fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít bárki irányába;
f. a Vendég fertőző betegségben szenved;
g. a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott szolgáltatási előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig,

6. Amennyiben a Felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a Szerződés megszűnik.

7. Amennyiben a szolgáltatások egészének, vagy jelentős részének teljesülése valamilyen okból elmarad, arról a nyilvánosságot az Élményközpont www.katicatanya.hu honlapján, a regisztrált Vendégeket pedig lehetőség szerint e-mailen is értesítjük, a már részben vagy egészében kifizetett szolgáltatások felhasználásának lehetőségeiről is tájékoztatva őket.

 

10 Adatkezelés

1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

3. A Vendég hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Vendég Szolgáltatással összefüggésben átadott vagy megismert adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak www.katicatanya.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.html megfelelően kezelje, valamint kijelenti, hogy az átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az érintettek hozzájárulásával.

4. Az online fizetések esetén a bankkártya elfogadás a Borgun rendszerein keresztül történik, a bankkártyával történő fizetések megvalósulásával személyes adat nem kerül átadásra. A Borgun magyarországi képviseletét a B-payment Zrt, (1132 Budapest, Váci út 4.) látja el, a szolgáltatás részleteiről a www.b-payment.hu honlapja nyújt tájékozótatást.

5. A Vendég tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az Élményközpont területén kamerákat helyezett el elektronikus megfigyelés céljából. A kamerák személyi azonosításra nem alkalmas képeket továbbítanak. A kamerák által készített felvételeket Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

6. Vendég az önkéntes regisztráció során, valamint az Élményközpontba történő belépéssel (ráutaló magatartással) hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az Élményközpont területén csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat készítsen és azokat az Szolgáltató online (honlap, Facebook, Instagram, Youtube, Google+, stb.) felületein felhasználhassa.

7. Amennyiben Vendég hozzájárul, a Vendég regisztrációja során az általa megadott e-mail címére a Szolgáltató rendezvényeiről, akcióiról és érdekességekről hírlevelet küldhet. Vendég a hírlevél küldésről bármikor leiratkozhat.

 

11 Panasz, vitarendezés, illetékességi kikötés

1. A Vendég a Szolgáltatásra vonatkozóan szóbeli panaszt tehet, melyet Szolgáltató tudomásszerzés után azonnal megvizsgál. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát helyben a Vendégnek átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a  következő pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a Vendégnek. Szolgáltató és Vendég jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik.

2. Szolgáltató és a Vendég közötti jogvita esetén panasz a szolgáltatás igénybevételének helyszínén, a Szolgáltató info@katicatanya.hu e-mail címén vagy a postacímén (7477 Patca, Fő u. 28.) tehető írásban, amelyet a Szolgáltató kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 30 napon belül elektronikus üzenetben vagy postai úton írásban tájékoztatja a Vendéget. Vendég a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni a Szolgáltatótól, amennyiben a Szolgáltató tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés a Vendég erre vonatkozó kérésének a Szolgáltató általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy Vendég bírósághoz más hatósághoz, vagy békéltető testülethez fordulhat.

3. Fogyasztói jogvita esetén a Vendég tudomásul veszi, hogy az illetékes hatóságok az Élményközponthoz területileg legközelebb eső hatóságok.

4. Fogyasztói jogainak megsértése esetén a Vendég panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

 

12 Egyéb rendelkezések

1. A Szerzői jogról szóló törvény értelmében a Szolgáltató honlapja www.katicatanya.hu mint egyedi összeállítás gyűjteményes műnek minősül, így e honlap, valamint az azon elhelyezett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a honlap külső megjelenésének, mint számítógépes grafikával létrehozott képzőművészeti alkotásnak, a honlap szoftverének, szövegeinek és szabályzatoknak a Szolgáltató írásbeli engedélye nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap, vagy annak bármely része módosítható. A honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Szolgáltató írásos hozzájárulását követően a honlapra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: a Szolgáltató.

2. Jelen ÁSZF hatályos szövege a Szolgáltató honlapján www.katicatanya.hu/aszf.html érhető el és tölthető le. Az Élményközpont bejáratánál megtekinthető az ÁSZF mindenkor hatályos példánya nyomtatott változatban.

3. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.


13 Titoktartás

1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény) szabályainak megfelelően eljárni.

 

14 Vis major

1. Azon ok vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmenti a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

15 A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

1. A Felek közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályokat, különösen a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Jogvita esetére a Felek a Kaposvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.


16 Az ÁSZF hatályosulása

1. A Szerződés megkötésével a Vendég elismeri, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerte, megértette az ÁSZF-ben szereplő feltételeket és szabályokat, azokkal egyetért és szerződése vonatkozásában elfogadja azokat.

2. A Vendég a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy az ÁSZF módosulhat. Az ÁSZF mindenkori hatályos, aktuális változata az Élményközpont honlapján www.katicatanya.hu/aszf.html illetve az Élményközpont recepcióján található.

3. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy amennyiben eltérés mutatkozik a Szerződés, illetve az ÁSZF konkrét feltételei között, a Szerződés rendelkezéseit tartják irányadónak.

4. Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes.


Kelt: Patca, 2020. március

Európai Uniós pályázataink